Jiangchuan Shen successfully passes his candidacy exams in Biochemistry

Jiangchuan Shen successfully passes his candidacy exams in Biochemistry. Congratulations Jiangchuan!